Go to Top

Auditeerimine

Auditi piirmäärad

Audit on kohustuslik, kui aastaaruande näitajatest ületavad vähemalt kaks järgnevaid tingimusi:

 • müügitulu või tulu 2 000 000 eurot
 • varad bilansipäeva seisuga kokku 1 000 000 eurot
 • keskmine töötajate arv 30 inimest

või, kui vähemalt üks aastaaruande näitajatest ületab järgnevaid tingimusi:

 • müügitulu või tulu 6 000 000 eurot
 • varad bilansipäeva seisuga kokku 3 000 000 eurot
 • keskmine töötajate arv 90 inimest

Sõltumata eeltoodust on raamatupidamise aastaaruande audit on kohustuslik igale aktsiaseltsile, riigiraamatupidamiskohustuslasele, kohaliku omavalitsuse üksusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigieelarvest eraldist saavale erakonnale ja äriühingule, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses.

Ülevaatus on kohustuslik, kui aastaaruande näitajatest ületavad vähemalt kaks järgnevaid tingimusi:

 • müügitulu või tulu 1 000 000 eurot
 • varad bilansipäeva seisuga kokku 500 000 eurot
 • keskmine töötajate arv 15 inimest

või, kui vähemalt üks aastaaruande näitajatest ületab järgnevaid tingimusi:

 • müügitulu või tulu 3 000 000 eurot
 • varad bilansipäeva seisuga kokku 1 500 000 eurot
 • keskmine töötajate arv 45 inimest