Go to Top

mai 2017

Majandusaasta aruanne ja ettevõtete tüübid

Majandusaasta on aruandluse seisukohalt ettevõtte tegevuse oluline ajaline määratlus ja reeglina vastab see kalendriaastale, alates 1. jaanuaril ning lõppedes 31. detsembril. Raamatupidamise seaduse järgi on majandusaasta pikkus 12 kuud ja kuna majandusaasta aruanne tuleb esitada hiljemalt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu, ei ole selleks tähtajaks oleva 30. juunini enam kuigi palju aega jäänud. Kuna aruande esitamisega hilinemine võib tuua kaasa ka trahvi, soovitame selle koostamisega alustada kohe aasta alguses …Loe edasi

Omakapitali nõudest aastaaruandes

Ettevõtte aastaaruande esitamisel tekitavad sageli küsimusi kaks väga sarnast terminit: nimelt osakapital ja omakapital. Seetõttu toome lugejate ja aastaaruannete esitamisega tegelejate tarbeks allpool ära lühikese ülevaate olulisimatest nende kahe terminiga seotud teemadest. Mis on osakapital ja mis on omakapital? Osakapitaliga seotud toimingud on iga uue ettevõtte esmased toimingud. Osakapital on teatud summa, mis tuleb enne ettevõtte asutamist sisse maksta (erandina on lubatud ka ettevõtte asutamine sissemakseid tegemata). Näiteks osaühingu ehk …Loe edasi