Go to Top

jaanuar 2016

Ettepanekud Statistikaameti peadirektorile.

Jaanuari lõpus leidis aset kohtumine Statistikaameti peadirektoriga, kus edastasin ideid, mida soovisite statistiliste andmete kogumisel muuta. Tänan kõiki, kes oma ettepanekud edastasid. Peamiseks teemaks oli statistiliste andmete kehv edastamine ja sellest tulenevalt Statistikaameti edasistest plaanidest. Suure tõenäosusega hakatakse rakendama sunniraha aruannete mitte esitamise eest. Viimane tekitab kindlasti peavalu andmete esitajatele, eriti just ebamõistlike tähtaaegade ja ka kogutava info osas.  Ettevõtjatel tihtipeale ei ole mingit vajadust koguda infot, mida vajab statistika. Viimane omakorda tõstab …Loe edasi