Go to Top

september 2015

OÜ-tamise kohta esmakordne otsus.

OÜ-tamist ehk juhatuse liikmete OÜ-de poolt äriühingule osutatud teenuseid ja tasusid käsitles Riigikohus töösuhte ja palgana. Otsus (3-3-1-25-15) tehti 11. septembril. See on esimene lõpliku lahendi saanud OÜ-tamise  kohtuasi, milles kohus andis õiguse maksu- ja tolliametile (MTA). Riigikohus jõudis järeldusele, et maksuhalduril on õigus lugeda äriühingu ja juhtkonna liikme osaühingu vaheline teenuse osutamise leping kas juhatuse liikme lepinguks või töölepinguks. Maksuhalduril on vastav õigus siis, kui maksuhaldur leiab ja tõendab, et äriühingu ja osaühingu …Loe edasi