Go to Top

jaanuar 2013

Juhatuse liikme käsundusleping või tööleping?

Juhatuse liikme leping on olemuselt käsundusleping, mis erineb töölepingust juriidiliselt aga ka näiteks maksustamise osas. Märkimist väärib juhatuse liikme ravikindlustuse tekkimine. Maksustamise mõttes on kahe lepingu oluliseks erinevuseks töötuskindlustusmakse summaarse suurusega 3% brutotasust. Mõnel juhul peetakse töölepingu eeliseks töötuskindlustuskaitset, mis tagab hüvitise teatud tingimustel lepingu lõpetamise korral. Ometi välistab töötuskindlustusseadus juhatuse liikme kindlustuse. Erandina on töölepingu sõlmimine juhatuse liikmega korrektne, kui selle lepingu alusel täidetavad tööülesanded ei kuulu juhatuse liikme …Loe edasi