Go to Top

jaanuar 2012

Töötasu alammäära muudatus 01.12.2012

Alates 01.01.2012 on kehtestatud töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral tunnis 1,80 eurot ja kuus 290 eurot. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse suurus jäi aga endiselt tasemele 91,75 eurot kuus. Eelnevast tulenevalt tuleb tööandjal tagada töötajale töötasu vähemalt ette antud alammäära ulatuses. Kaalumist väärib aga siiani eelneval aastal kehtinud alammäära ulatuses makstud juhatuse liikme tasu muutmine või muutmata jätmine. Nimelt puudub juhatuse liikme tasu maksmise kohustus ette antud määras. Ometi on mitmed ettevõtjad …Loe edasi

Tasemekoolituse maksuvabastus alates 01.01.2012

Alates 01.01.2012 ei loeta enam tasemekoolitust erisoodustuseks. Tasemekoolituseks loetakse koolitust mis võimaldab õhtuses või kaugõppe õppevormis või eksternina omandada põhiharidust ja üldkeskharidust, osakoormusega läbida kutseõpet või kutsekeskharidusõpet ja osakoormusega või eksternina omandada kõrgharidust. Tasemekoolituse läbimist tõendab tunnistus või diplom. Maksuvabastus kehtib tasemekoolituse kompenseerimisel töölepingu alusel töötavale töötajale, teenistujale, juriidilise isiku juhatuse liikmele või mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha tegevjuhile. Maksuvabastus ei laiene kontrollorgani liikmetele, töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel …Loe edasi